Легендата за Мариа

Коя е Мариа и как помага на хората и до днес?

В началото на 18. век, в пристанището на един от големите южнодалматински острови в Адриатическо море – Хвар, акостирал търговки кораб, идващ от далечни земи. Местните жители се славели с доброто си здраве и изключителното си гостоприемство. Посрещали всички пътешественици с отворени обятия и ги канели на трапезата си.

Много скоро след като чуждоземният търговски кораб вдигнал котва и отплавал избухнала епидемия и повечето жители на острова започнали да кашлят непрекъснато. Особено зле се чувствали децата, но и възрастните не били пощадени.

Разтревожени, родителите решили да потърсят помощ от лечителката Мариа, която живеела далеч от брега, в дълбините на гората, сред поляна, отрупана с диви цветя и лековити треви. Навсякъде наоколо се извисявали стари дъбове, по които висели гнезда на диви пчели. Рано сутрин всеки ден тя събирала билки и се грижела за хралупите на дивите пчели. Всички островитяни знаели, че няма болест, с която тя да не би могла да се справи.

Мариа изслушала притеснените родители и се сетила за стария скрин. Отворила го и изровила древна рецепта, написана на пергамент. Нужни й били корен от бяла ружа, малко смола от пчелните хралупи и много мед. Приготвила за всички от тази специална смес и много скоро кашлицата спряла.

В чест на Мариа – тяхната спасителка, нарекли този сироп МариаМед!

И така до днес тази рецепта се предава от поколение на поколение, за да стигне до нас в най-съвършената си форма –
на MariaMed!